Nieuwsbrief December 2018

Nieuwsbrief December 2018

Almere, 7 december 2018

Onlangs zijn wij aanwezig geweest bij de jaarlijkse intermediairdagen die de belastingdienst organiseert voor fiscale dienstverleners. Er is weer het één en ander de revue gepasseerd waar wij u graag van op de hoogte willen stellen:

Schenk- en erfbelasting:
Er zijn bij de schenk- en erfbelastingaangiftes behoorlijke achterstanden. Aangezien dat aan de belastingdienst zelf ligt, wordt er bij de te betalen aanslagen geen rente in rekening gebracht.

Vlaktaks:
Zoals al eerder aangekondigd zullen er vanaf 2021 nog maar twee belastingschijven bestaan, nl. 37,05% en 49,5%. Het lage percentage geldt tot een inkomen van € 68.000,00 en de hoge schijf geldt voor de inkomens hoger dan€ 68.000,00. Tot 2021 zullen de belastingschijven van nu steeds dichter bij elkaar gebracht worden. Belangrijk hierin is dat bij personen met een hoger inkomen dan€ 68.000,00 de aftrek voor de hypotheekrente wel maar slechts 37,05% is. Dit geldt ook voor de persoonsgebonden aftrek. De aftrekposten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de lijfrentepremie is wel aftrekbaar volgens het hoge tarief van€ 49,5%.

Fiets van de zaak:
Wanneer een personeelslid een “fiets van de zaak” heeft moet u nu nog een kilometerregistratie laten bijhouden om aan te kunnen tonen dat deze fiets niet privé wordt gebruikt. Als er wel privé gebruik is, moet er vervolgens in de loonadministratie een eindheffing worden berekend.
Vanaf 2020 is dit niet meer nodig en geldt 7% (van de cataloguswaarde) bijtelling voor privé gebruik.

Scholingsuitgaven:
Aftrekposten voor scholing is in 2019 nog mogelijk, in 2020 is dit afgeschaft.

Tarieven vennootschapsbelasting:
De tarieven voor vennootschapsbelasting zullen de komende jaren verlaagd worden. Tot een winst van€ 200.000,00 is het nu nog 20% en vanaf€ 200.000,00 is het 25%. Deze percentages zullen vanaf 2019 verlaagd worden om in 2021 uit te komen op resp. 15% en 20,5%.

Leningen/rekening courant aan DGA:
Bij een rekening courant positie van meer dan€ 500.000,00 zal het bedrag wat boven de€ 500.000,00 is gezien worden als een dividenduitkering, waardoor dus dividendbelasting zal moeten worden aangegeven en betaald. Een hypotheek is hiervan uitgezonderd.

Toeslag fijne uitstoot:
Bij auto’s die rijden op diesel en een uitstoot hebben van 5 mg/per kilometer of meer en die op of voor 1 september 2009 op kenteken zijn gekomen zal in 2019 een toeslag van 15% berekend worden op de motorrijtuigenbelasting.

Bijtelling privé gebruik auto:
De bijtellingen zijn nog net als eerdere jaren voor veel auto’s verschillend. Belangrijk is te weten of er een “korting” is toegekend op de bijtelling van uw auto.

Auto zonder bijtelling:
Wanneer u een auto zakelijk rijdt en geen bijtelling wenst af te dragen, dan moet u altijd kunnen bewijzen dat u geen privé kilometers rijdt. Dit kan alleen met een sluitende kilometerregistratie. Dus een beginstand van de kilometerteller, per rit de adressen en de aantal gereden kilometers. Uit deze registratie moet absoluut onomstotelijk bewezen kunnen worden dat er slechts zakelijk gebruik is.
Soms worden bepaalde situaties genoemd waardoor men denkt dan deze registratie niet nodig is, zoals:
– Maar ik heb al een personenauto, dus rijdt ik niet in de bestelbus.
– Maar deze bus heeft maar twee stoelen.

Dit soort uitleg is voor de belastingdienst niet genoeg, bij een controle zal er alsnog bijtelling worden geheven!

Er is wel een uitzondering: bij (bestel)auto’s met een afmeting van langer dan 6,5 meter en een hoogte van minimaal 2,6 meter en een laadruimte die is ingericht voor het vervoer van goederen, wordt er van uitgegaan dat deze slechts gebruikt kunnen worden voor het vervoer van deze goederen, dus is een kilometerregistratie niet nodig.

Uiteraard is het aanvragen van een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik ook mogelijk, dan hoeft u geen bijtelling te betalen en geen kilometerregistratie bij te houden. Echter, dan mag u ook geen meter met de auto privé rijden, dus geldt de 500 km privé kilometers niet.

Wet DBA
Helaas kan er nog steeds geen mededeling gedaan worden over de wet DBA. De uitvoering van deze wet wordt nog steeds opgeschort tot 1 januari 2020.

Vrijwilligersbijdrage:
De vrijwilligersbijdrage wordt maximaal€ 170,00 per maand of€ 1.700,00 per jaar. Er kan alleen vrijwilligersvergoeding worden verleend als de organisatie die de vrijwilligersvergoeding uitbetaalt een ANSI instelling is of een vennootschap zonder winstoogmerk en dus niet VPB-plichtig is. Elk ander bedrijf dient uitbetalingen te doen middels een loonadministratie.

Facturen:
Nog steeds wordt door de belastingdienst geconstateerd dat gemaakte facturen niet altijd voldoen aan de gestelde eisen. Daarom hieronder nog maar eens de punten voor een correct opgemaakte factuur:
• NAW gegevens van de klant.
• Uw gegevens.
• Uw bankrekeningnummer.
• Uw omzetbelastingnummer.
• Omschrijving van de dienst of het geleverde goed.
• De factuur moet genummerd zijn en vervolgens altijd met 1 oplopen. Dus geen factuurnummers met letters of een datum waardoor het oplopen niet mogelijk is.
• Bij een factuur met verlegging moet altijd het btw nummer van de afnemer ook op de factuur vermeld staan.
• Het berekende percentage btw moet op de factuur zijn vermeld.

Mocht u nog vragen over deze onderwerpen hebben, bel dan gerust even.

Met vriendelijke groet,

Het team van ldos

Geef een reactie