Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief

Onlangs hebben wij weer deelgenomen aan de jaarlijkse intermediairdagen van de belastingdienst. Er staat wel veel in de planning, maar op korte termijn zijn er weinig grote veranderingen.

Vlaktaks

Wij hebben al eerder gemeld dat vanaf 2020 de belastingdienst naar twee inkomstenbelastingschijven gaat (36,93% tot € 68.000,00 en 49,5% vanaf

€ 68.000,00). Dit komt dus over 2 jaar aan de orde.

Eigen woning

Ook voor het jaar 2020 staat in de planning dat de hypotheekrente aftrek versneld zal worden afgebouwd. De maximale te verkrijgen hypotheek is vanaf 2018 100% van de waarde van de woning.

Over de restschuld van een verkochte woning kon tot 31 december 2017 de rente nog in aftrek gebracht worden in de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2018 is dit niet meer mogelijk.

Bijtelling auto

Vanaf 2017 is de bijtelling voor privé gebruik van de auto gewijzigd. Om de juiste bijtelling te kunnen hanteren, zullen wij bij de checklist voor de aangifte inkomstenbelasting een schema bijvoegen waaruit de juiste bijtelling moet blijken.

Toeslagen

Is uw situatie gewijzigd,  heeft u meer of minder winst/inkomsten? Pas uw gegevens eventueel aan.  Voorkom dat u toeslagen moet terugbetalen. Kijk op www.toeslagen.nl welk verzamelinkomen de belastingdienst heeft gehanteerd voor de berekeningen. Wijzigingen kunt u direct via deze site doorgeven.  Mocht u nog vragen hierover hebben of hulp nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Uitzondering:  Voor de kinderopvangtoeslag heeft uw slechts 3 maanden de tijd om deze aan te vragen, getekend vanaf de maand waarin uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat.

Trouwen 2018

Als u na 1 januari 2018 trouwt en geen huwelijkse voorwaarden opmaakt, bent u niet getrouwd in “algehele gemeenschap van goederen”, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Wie in algemene gemeenschap van goederen wil trouwen, moet vanaf 2018 huwelijkse voorwaarde opstellen. Eigen bedrijf en trouwen:  Heeft één van u bij het trouwen al een eigen bedrijf, dan hoeft de waarde van het bedrijf bij een scheiding niet te worden gedeeld. Start u tijdens het huwelijk een eigen onderneming, dan valt het bedrijf wel in de gemeenschap.

Wet DBA (VAR)

De wet DBA (modelovereenkomst voorheen VAR) wordt nog gehandhaafd tot 1 juli 2018. De belastingdienst geeft aan een coulanceregeling te hanteren. Ook verwachten zij dat de regeling per 1 juli 2018 nog zal worden verlengd, omdat het nieuwe kabinet nog tijd nodig zal hebben dit aan te pakken en wetgeving te kunnen veranderen.

Korte tips:

  • Investeringsaftrek van 28% vanaf  €  2.300,00 Investeringsbedrag bedrijfsmiddel moet minimaal € 450,00 ex btw zijn.
  • Vrijstelling box 3 gaat in 2018 naar € 30.000,00 (€ 60.000,00 voor fiscaal partners)
  • Houd uren bij voor zelfstandigenaftrek (1225 uur per jaar) , koop een agenda en noteer de uren. Het gaat hier niet alleen om declarabele uren, maar ook om uren voor administratie, acquisitie, onderzoek e.d.
  • Pensioen B.V.  afwaarderen kan met korting tot en met  2019.
  • Het vervallen van de scholingsaftrek is uitgesteld tot 2019, het nieuwe kabinet gaat hierover beslissen. Studieplannen? Start in 2018. De kosten die aftrekbaar zijn voor studie, moeten om een opleiding gaan voor (toekomstig) werk en er mag geen recht op studiefinanciering bestaan voor deze opleiding.

Geef een reactie